Hopp til innhold

Aktuelt

Innspill til tilleggsmelding om havvind

Les KonKrafts innspill m.fl. til tilleggsmelding om havvind januar 2022.

I Hurdalsplattformen har regjeringen signalisert at en vil "Legge til rette for en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel." Regjeringen har varslet at det skal utarbeides et tillegg til behandlingen av stortingsmeldingen "Energi til arbeid" som konkretiser en slik satsing.

KonKrafts Råd, i samarbeid med lederne i Energi Norge og EL og IT Forbundet ønsker med dette å gi konstruktive innspill til dette arbeidet.

Last ned en PDF-versjon av innspillet her.