Hopp til innhold

Aktuelt

Innspill fra KonKraft til forberedelsen av ny regjeringsplattform

Konkraft har i prosessen med forberedelsen av ny regjeringsplattform spilt inn at det spesielt er seks områder som avgjørende for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring:

  1. Sikre tilgang til attraktivt areal.
  2. Sikre forutsigbare og lønnsomme rammebetingelser som sikrer høy aktivitet og et bredt aktørbilde på sokkelen.
  3. Styrke det offentlige virkemiddelapparatet.
  4. Styrke satsingen på karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen fra naturgass som energikilde.
  5. Etablere rammebetingelser som sikrer utbygging av havvind på norsk sokkel.
  6. Støtte videreutviklingen av olje- og gassnæringens verdikjeder og kompetanseklynger.

Du kan lese hele innspillet her.