Kontakt oss

Slik kommer du i kontakt med Konkraft.

Marita Bjelland Botne
Sekretariatsleder, KonKraft
+47 992 23 350
marita.botne@offshorenorge.no

Sindre Kvil
Sekretariatsmedlem, KonKraft
+47 412 04 402
sindre.kvil@industrienergi.no

Adresse:
Næringslivets hus
Middelthuns gate 27
Postboks 5481 Majorstuen, 0305 Oslo