Hopp til innhold

Aktuelt

To nye rapporter: Status for veien mot klimamålene 2030 og norsk sokkels konkurransekraft 2020

I dag lanserer KonKraft-felleskapet to nye rapporter. “Framtidens energinæring på norsk sokkel. Klimastrategi mot 2030 og 2050. Statusrapport 2021” og “Konkurransekraft norsk sokkel 2020 – Styrke i partssamarbeidet”.

Klimarapporten gir en statusoppdatering på hvordan olje- og gassnæringens skal nå de ambisiøse klimamålene næringen satte seg i 2020.

Konkurransekraft rapporten oppsummerer viktige saker for KonKraft i 2020. Sentrale tema er: Virkningene av skattepakken, klima og norsk sokkels konkurransekraft sammenlignet med andre områder i verden.

Rapportene kan i sin helhet leses her:

“Framtidens energinæring på norsk sokkel. Klimastrategi mot 2030 og 2050. Statusrapport 2021”

Konkurransekraft norsk sokkel 2020 – Styrke i partssamarbeidet”