Hopp til innhold

Aktuelt

Utvikle norsk sokkel

Her er Konkrafts innspill til de politiske partiene i forkant av stortingsvalget 2025.

For å nå de ambisiøse klimamålene Stortinget har satt for olje- og gassnæringen, samtidig som man opprettholder aktiviteten på norsk sokkel, sikrer kritiske energileveranser til Europa og sørger for at nye næringer kan vokse fram, ønsker KonKraft å framheve disse viktige politikkområdene:

  1. Sikre tilgang til attraktivt og formålstjenlig areal.
  2. Sikre forutsigbare og lønnsomme rammebetingelser.
  3. Styrke det offentlige virkemiddelapparatet.
  4. Fortsatt satsing på karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen fra naturgass som energikilde.
  5. Etablere rammebetingelser som sikrer utbygginger av havvind på norsk sokkel, som igjen vil gi norsk industri en sterk posisjon og muligheter for eksport.
  6. Rørledning for eksport av hydrogen mellom Norge og EU bygges innen 2030.

Les hele innspillet her.