Hopp til innhold

Aktuelt

Positiv til etablering av et energipartnerskap

KonKraft er glade for at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vil etablere et energipartnerskap med olje- og gassnæringen.

Aktuelt

Statusrapport for klimamålene 2023

Det er fortsatt mulig å nå 50 prosent utslippsreduksjoner for olje- og gassnæringen, men det vil bli krevende.

Aktuelt

Innspill til tilleggsmelding om havvind

Les KonKrafts innspill m.fl. til tilleggsmelding om havvind januar 2022.

Aktuelt

To nye rapporter: Status for veien mot klimamålene 2030 og norsk sokkels konkurransekraft 2020

I dag lanserer KonKraft-felleskapet to nye rapporter. “Framtidens energinæring på norsk sokkel. Klimastrategi mot 2030 og 2050. Statusrapport 2021” og “Konkurransekraft norsk sokkel 2020 – Styrke i partssamarbeidet”.

Aktuelt

Innspill fra KonKraft til: Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

KonKraft gav 8. desember 2020 sine innspill til det pågående arbeidet med stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

Aktuelt

KonKraft Råd. Høringsinnspill “Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven (Prop. 113 L (2019-2020))”

Kommentarer fra KonKraft til Prop. 113 L (2019-2020) «Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven»

Aktuelt

KonKraft klimarapport og Klimauttalelse fra KonKrafts Råd 28. februar 2020

Olje- og energiminister Tina Bru fikk overrakt klimastrategien til en samlet norsk olje- og gassindustri. Foto: Moment Studio.

Aktuelt

En samlet Norsk olje-og gassindustri med nye klimamål for 2030 og 2050

For fulle hus presenterte KonKraft-samarbeidet den 6. januar de nye klimamålene for en samlet norsk olje-og gassindustri. Industrien står sammen om klimamålene om en reduksjon på 40 % innen 2030 og NULL i 2050.

Aktuelt

Konkurransekraft på norsk sokkel

KonKraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.